Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Coaching in vergaderen

Nederland is een echt vergaderland. Uit ons onderzoek blijkt dat vergaderen ons jaarlijks 60 miljard euro kost, dat is zo'n 4725 euro per medewerker. Dat kan natuurlijk een stuk effectiever, zodat de kosten dalen en de resultaten van een vergadering toenemen. Met onze coaching worden acties sneller afgerond, daalt het aantal vergaderuren en vindt er een snellere besluitvorming plaats.

Als een organisatie niet effectief wordt bestuurd, kunnen er verschillende problemen ontstaan. Klanten krijgen niet wat ze willen, er ontstaan te lange levertijden, er zijn onnodig veel vergaderingen, interne fricties en escalatie. Tijdens de coaching succesvol besturen in organisaties pakken wij deze problemen bij de bron aan. Er wordt gewerkt aan de hand van drie simpele pijlers:

Afbeelding met samenvattende tekst over de workshop besturen in organisaties

Hoort een bedrijfsanalyse opstellen bij coaching? Ja, zeker. Het is zelfs de bron van coaching. Soms is het zelfs zo dat bedrijven een probleem constateren, maar deze niet kunnen formuleren. Bij een bedrijfsanalyse worden 17 onderdelen in kaart gebracht. Denk aan besturingsprincipes, taken, bevoegdheden en waarde propositie. De analyse gaat uit van vier domeinen: producten en diensten, middelen, processen, mensen en organisatiestructuur.

Medewerkers vullen een quick-scan vragenlijst in en wij nemen enkele interviews af. Aan de hand hiervan stellen wij een rapport met aanbevelingen op, waardoor het onderliggende probleem in het bedrijf direct duidelijk wordt. Na het opstellen van de rapportage wordt deze gepresenteerd aan het management en de medewerkers.

Versterk de teamkracht, vergroot de business impact met team coaching. Bij deze vorm van coaching worden onbenutte krachten van een geheel team getransformeerd naar meer daadkracht, zelfstandigheid en efficiëntie.

De team coaching wordt helemaal afgestemd op het vraagstuk van het team. Hoe kunnen wij omgaan met de gewijzigde klantwensen? Wat kunnen wij doen om een betere samenwerking tot stand te brengen? Hoe zorgen wij voor een betere sfeer in het team? Hoe kunnen wij het beste om gaan met een reorganisatie? Deze vragen komen aanbod in het intakegesprek. Vervolgens wordt er een bedrijfsanalyse opgesteld om te achterhalen wat de grondoorzaken van het vraagstuk zijn. Er wordt een ontwikkelplan opgesteld en daarna gaat het ontwikkeltraject van start, dat bestaat uit teamsessies, teamtrainingen, individuele begeleiding trainingen en testen. Na het ontwikkeltraject van twee maanden tot anderhalf jaar wordt de business impact gemeten (KPI). Vervolgens wordt het hele traject geëvalueerd en er wordt een 'door-ontwikkelplan' voor de komende zes maanden opgesteld. Na zes maanden komen wij nog even bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Bij individuele coaching wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Er wordt met name gekeken hoe het bewustzijn en het verantwoordelijkheidsbesef kan worden vergroot.

De individuele coaching wordt helemaal afgestemd op het vraagstuk van de medewerker. Wilt de medewerker ander werk gaan doen? Beter leren plannen en organiseren? Goed om kunnen gaan met conflicten? Doorgroeien in zijn functie? Of assertiviteit ontwikkelen? Deze vragen komen met name aanbod in het intakegesprek. Als de ontwikkelingsvraag helder is wordt er gestart met het ontwikkelingstraject, dat veelal bestaat uit coachgesprekken en opdrachten die medewerkers thuis of op hun werk dienen te doen. Na het ontwikkeltraject van vijf tot acht gesprekken van circa 90 minuten per keer, vindt de afronding en het voortgangsgesprek plaats. Het hele traject wordt geëvalueerd en na zes maanden komt de medewerker nogmaals terug voor een voortgangsgesprek en bijstelling.

Your Professional Coach conformeert zich aan de Ethische Gedrags Code van het NOBCO.